Zařaďte se mezi technologickou špičku na současném stavebním a architektonickém trhu. Vstupte do světa pokročilých technologií a udělejte z BIM projektování váš běžný standard.

BIM není novou disciplínou. V řadě evropských zemí BIM projektování používá už více než 75 % projekčních kanceláří. Podobný trend se očekává i u nás. Připravuje se zákon o BIM, který bude vyžadovat BIM technologii u soutěží pro nadlimitní veřejné zakázky.

Provedeme vás jak osvědčenými metodami BIM implementace, tak dalšími možnostmi a nástroji, které vám v budoucnu usnadní komunikaci i koordinaci projektu. Efektivněji tak budete identifikovat problematická místa projektu.

Pro koordinaci projektu je možné využívat automatizované hledání prostorových kolizí, či využití přístupů, které grafickou vizualizací dat provedou kontrolu správnosti zadaných informací v projektu. V jakékoli fázi projektu díky tomu mohou všechny profese spolupracovat nad vždy aktuálními podklady, a to v jednotném sdíleném prostředí CDE.

Tvorbou BIM modelu se vytváří digitální otisk budovy, který se využívá k tvorbě projektové dokumentace, k výkazům materiálů, vzájemné spolupráci a případným pokročilým analýzám nad daty modelu. Automatická provázanost dat a změn, efektivnější spolupráce a prostorová koordinace profesních celků vám přinese minimalizaci chyb.