Zadání projektu v BIM

Pokud jste investor, můžete se s námi poradit, co konkrétně by mělo vaše zadání projektu v BIM obsahovat. Připravíme vám BIM protokol – kompletní profesionální BIM dokumentaci, která je přílohou ke smlouvě o dílo nebo podkladem k veřejné soutěži.

Pokud jste projektant, můžete se na nás obrátit s dotazy týkajícími se splnění podmínek BIM zadání projektu. Poradíme vám s případnými nejasnostmi, zadání s vámi projdeme a upozorníme vás na skryté pasti nebo problematická místa, která byste měli vzít v potaz při naceňování zakázky. Vybavíme vás municí pro další vyjednávání.   

V obou případech vám můžeme vypracovat oponentní posudek k již vytvořenému zadání projektu v BIM.