Převedení projektu do virtuální reality

Nejatraktivnější forma prezentace – váš hotový BIM model dokážeme převést do prezentace formou virtuální reality. Ohromte své budoucí zákazníky a partnery. Umožněte jim procházet se budoucím projektem naživo a obdivovat veškeré detaily.