3D sken budovy

Potřebujete převést exteriér stavby, staveniště nebo pozemku do digitálního prostředí? Pomocí fotogrammetrie vám vytvoříme interaktivní 3D sken. Výstupem je tzv. mračno bodů, které si již můžete připojit jako referenci do vašeho softwaru pro tvorbu BIM modelů. Mračnem pak můžete provádět půdorysné i vertikální řezy a využít jej jako prostorový podklad pro modelování nebo prostorovou koordinaci vašeho projektu.