Tvorbou BIM modelu se vytváří digitální otisk budovy, který se využívá k tvorbě projektové dokumentace, k výkazům materiálů, vzájemné spolupráci a případným pokročilým analýzám nad daty modelu. Automatická provázanost dat a změn, efektivnější spolupráce a prostorová koordinace profesních celků vám přinese minimalizaci chyb.