Pro koordinaci projektu je možné využívat automatizované hledání prostorových kolizí, či využití přístupů, které grafickou vizualizací dat provedou kontrolu správnosti zadaných informací v projektu. V jakékoli fázi projektu díky tomu mohou všechny profese spolupracovat nad vždy aktuálními podklady, a to v jednotném sdíleném prostředí CDE.